.
ที่ดินเปล่า 23-0-11 ไร่ หน้ากว้าง 50 เมตร เป็นที่ดิน สปก.
เหมาะสำหรับทำการเกษตร แหล่งน้ำสมบูรณ์ ดินอุดมสมบูรณ์ (โอนสิทธิ์ได้)
.
ราคาขายเพียง 1.2 ล้านบาท
.
ที่ดินตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 2 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80350
.
สนใจสอบถาม โทร/Line 0-89895-3019
อีเมล ittimonpp@gmail.com
.