.

พื้นที่ใช้สอยโรงงานกว่า 4,400 ตรม
สิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยโรงงาน พร้อมต่อ รง 4
พื้นที่โรงงานหลังคาสูงสุด 20 ม.สูง 15 ม. กว้าง 20 ม. ยาว 55 ม.
สร้างปี 2533 อายุโรงงาน 32 ปี
.
หอพักขนาด กว้าง 24 ม. ลึก 12 ม.สูง 10.5 ม.
4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,000 ตรม.
ประกอบด้วยหอพักคนงาน 24 ห้อง ห้องละ 24 ตรม.
.
บ้านขนาดใหญ่ 2 ชั้น #คุ้มแสนคุ้ม
รายละเอีบดเชิงลึกคุยกันได้เลยนะคะ
.
ติดต่อผึ้งรติ 0619419639
line : MarseRati
ดูดีลดีๆเพิ่มเติม
www.facebook.com/RatioInternationall
.
Sell weaving factory at Setthakij road Samutsakorn near Rama2 Road. The road has 8 lanes . The factory width 65 m. with 9 rai and at the 8 lanes Sethakij street. Sell include factory , houses and worker apartment.
.
Factory space 4400 sqm with factory license. The ceiling high 20 m. width 20 m. lenght 55 m. The 24 rooms apartment is lenght 20 m. hight 15 m. width 20 m. Each 24 rooms has 24 sqm.
.
The factory include the big owner house.
.
This factory has built 33 years since 1990 . The depht detail can expose for the real people who interested and then discuss.
.
For visiting,please contact Miss Rati line/tel. 0619419639
www.facebook.com/RatioInternationall
.
在 Rama2 路附近的 Setthakij 路 Samutsakorn 出售织布厂。这条路有8车道。厂宽65米。与 9 rai 和 8 车道 Sethakij 街。出售包括厂房、房屋和工人公寓。 工厂面积 4400 平方米,拥有工厂许可证。天花板高 20 m。宽度 20 m。长 55 m。 24 个房间的公寓长 20 m。高 15 m。宽度 20 m。每 24 间客房面积为 24 平方米。 工厂包括大老板的房子。 该厂自1990年建厂至今已有33年。深度细节可以公开给真正感兴趣的人,然后讨论。 如需参观,请联系 Miss Rati line/tel. 0619419639
www.facebook.com/RatioInternationall
.